W niektórych krajach, np. w Anglii, do dziś dość powszechnie używa się oprócz metrów czy kilometrów innych starych jednostek długości. Jedną z nich jest cal: 1 cal = 2,54 cm. Większymi jednostkami są stopa, jard i mila (lądowa). Jedna stopa jest równa dwunastu calom, a jeden jard trzem stopom. Jedna mila angielska to 1760 jardów, czyli około 1,609 km.
Zadanie 12. Wybierz z podanego tekstu potrzebne informacje i oblicz:
a. ilu centymetrom jest równa jedna stopa,
b. ilu metrom jest równy jeden jard.
Z obliczeniami!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T18:52:09+01:00
1 stopa - 12 cali
12*2,54= 30,48 cm~30,5 cm
jedna stopa jest równa około 30,5 cm.
1 5 1
2010-01-07T18:54:52+01:00
B) 3 * 12 = 36
36 * 2,54 = 91.44 cm = 0,91
a) 30.48