W wielkiej bitwie stoczonej przez wojska króla Eryka i króla Roderyka wzięło udział 3000 rycerzy.Straty po obu stronach były ogromne.Król Eryk stracił 30% swoich wojsk,a król Roderyk 60%.Ogółem zginęło 40% rycerzy.Z jakimi siłami rozpoczął bitwę król Eryk, a z jakimi król Roderyk?

1

Odpowiedzi

2010-01-07T22:36:53+01:00
Y - wojska Roderyka
x - wojska Eryka

30% x + 60% y = 40% razy 3000
x + y = 3000

0,3 x + 0,6 y = 1200 / : (- 0,3)
x + y = 3000

- x - 2 y = - 4000
x + y = 3000

-y = -1000
y = 1000
x = 2000