W celu wyznaczenia współczynnika tarcia drewnianego klocka o blat stołu uczniowie zbudowali układ przedstawiony na rysunku. Układ ten składa się z drewnianego klocka o masie m = 5kg, linki, bloczka i obciążników, klocek zaczyna się poruszać, gdy na końcu linki zostaną zawieszone dokładnie dwa ciężarki o masie 1kg każdy.

a) Przerysuj rysunek i zaznacz na nim wektory sił działających w opisanym układzie i opisz je.

b) Oblicz współczynnik tarcia drewna o blat stołu.

c) Oblicz przyśpieszenia klocka, gdy na końcu linki zawieszone zostaną 3 identyczne ciężarki o masie 1kg każdy (przyjmij, że współczynnik tarcia statycznego i tarcia kinetycznego mają te same wartości)

d) Oblicz wartośćsiły naciągu sznurka w sytuacji opisanej w podpunkcie a.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T22:11:27+01:00
B)
m₁=5kg
m₂=3kg

Fw₁=ma= N-T
Fw₂=mg=Fc₂-N

am₂=Fc₂-N
am₁=N-T

dodajemy stronami:
am₂+am₁=Fc₂-N+N-T
a(m₁+m₂)=Fc₂-T
a=Fc₂-T/m₁+m₂

Fc=m×g
Fc₂=30N
N=Fc₂-m₂a

T=Fc×mi
T₁=Fc₁×mi
T1>Fc 1kg
T1<Fc 2kg
T1<20N
20N=50N*x
mi<0,4
mi≈0,3

a=30N - 15N/8
a≈1,875

N=30N-3*1,875
N≈24,375N
Coś Twój skan nie pyknął także zrobiłem coś własnego, nie wiem czy to jest tak samo ale siły rozrysowane są ok. Wszystko masz wyliczone w niewielkiej granicy błędu przybliżenia :) Pozdrawiam

2 2 2