Suma dwóch liczb jest równa 15. Różnica liczby o 15% większa od pierwszej z tych liczb i liczby o 3 mniejszej od drugiej jest równa 10
x-pierwsza liczba
y-druga liczba
x+15%=x+0,15x =1,15x -liczba o 15%większa
y+15% -liczba o 3 mniejsza
x+y=15 1,15x-(y-3)=10
Ktory układ równań opisuje warunki zadania?
a) {x+y=15
1,15x-y+3=10
b){x+y=15
1,15x-y-3=10
c){x+y=15
1,15x-y+3=10
odpowiedż...


zad.

W ciągu ilu dni moze wykonać pracę 5 robotników , jeśli 3 robotników pracujących z taką samą wydajnością wykonuje tę pracę w ciągu 15 dni...
odp....


zad.
Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników.
{2x-3y=5
4x+3y=-2

zad.

uzupełnij histogram w oparciu o tabelę
0-3 4-5 6-10
8 6 20

4 _____
3 | |
2 |____|
1 | |
0 1 2 3 4 5 6 7 >
zad.
Narysuj wykres funkcji:
a)y=xdo3
b)y=-xdo2


1

Odpowiedzi

2010-01-09T00:46:44+01:00
Zad 1) pasuje a i c

zad 3)
2x-3y=5
4x+3y=-2

2x=5+3y/:2
4x+3y=-2

x=2i1/2+1i1/2y
4(2i1/2+1i1/2y)+3y=-2

x=2i1/2+1i1/2y
10+6y+3y=-2

x=2i1/2+1i1/2y
9y=-12/:9

x=2i1/2+1i1/2y
y=-4/3

x=2i1/2+1i1/2*-(4/3)
y=-4/3

x=2i1/2-2=1/2
y=-4/3

zad 5)
a)
x |1| 2 | 3 | A:(1,1) B:(2,8) C:(3,27) pierwsza cyfrę
f(x)|1 |8 | 27| zaznacza się na osi x a drugą na osi y

b)
x |1 | 2 | 3 | A:(1,1) B:(2,4) C:(3,9) pierwsza cyfrę
f(x)| 1 |4 | 9 | zaznacza się na osi x a drugą na osi y

Teraz wystarczy zaznaczyć punkty na wykresie funkcji

zad 4) nie jestem pewien czy to jest dobrze

4 6 20 20 20 20 20 20
3 6 6 20 20 20 20 20
2 8 6 6 20 20 20 20
1 8 8 6 6 20 20 20
0 1 2 3 4 5 6 7

zad 2)
5-3=2
2/5*100%=200:5=40% o tyle skróci się czas wykonania pracy

czyli

15dni - 100%
x dni - 40%
15*40=100x
600=100x/:100
x=6
15-6=9 dni - 5 pracowników potrzebuje tylu dni do wykonania pracy