PILNE PROSZE!!

Zbilansuj .
BaCl₂+ZnCO₃->Ba₂(CO₃)₂+ZnCl₂
AgNO₃+K³PO₄->Ag₃(PO₄)₂+ K₂NO₃
Al(NO₃)₃+K₃PO₄->AlPO₄+KNO₃
MgCl₂+Na₃PO₄->Mg₃(PO₄)₂+NaCl

Podaj przebieg reakcji zobojętniania cząsteczkowo i jonowo kwasu siarkowego (VI) zasadą magnezową (II). Podaj inne sposoby otrzymywania soli ,która powstaje tej reakcji zobojętniania.

1

Odpowiedzi

2012-10-28T00:56:12+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

BaCl₂ + ZnCO₃ --->BaCO₃ + ZnCl₂
3AgNO₃ + K₃PO₄ --->-Ag₃PO₄ + 3KNO₃
Al(NO₃)₃ + K₃PO₄ ---> AlPO₄ + 3KNO₃
3MgCl₂ + 2Na₃PO₄ ---> Mg₃(PO₄)₂ + 6NaCl

 

H₂SO₄ + Mg(OH)₂ ---> MgSO₄ + 2H₂O

2H⁺ + SO₄²⁻ + Mg²⁺ + 2OH⁻ ---> Mg²⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O

2H⁺ + 2OH⁻ --->  2H₂O

 

Mg + H₂SO₄ ---> MgSO₄ + H₂

MgO + H₂SO₄ ---> MgSO₄ + H₂O

MgO + SO₃ ---> MgSO₄