1. Podczas otrzymywania wodorotlenku potasu Andrzej zużył 30g tlenku potasu i wodę, Janek natomiast 42 g potasu i wodę. Który z chłopców zużył większa masę wody? (zapisz obliczenia).

2. Oblicz, w ilu gramach azotu (N₂) jest tyle samo atomów, co w 5,6 g C₂H. Podaj ogólne rozwiązanie dla dowolnej masy C₂H₄.

1

Odpowiedzi

2012-10-28T21:22:42+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

Andrzej

mK2O=94u

mH2O=18u

K20 + H20 ---> 2KOH
94g K2O ----- 18g H2O

30g K2O ----- xg H2O

x = 5,74g H2O


Janek

mK=39u

mH2O=18u

2K + 2H2O ---> 2KOH + H2
78g K ---- 36g H2O

42g K --- xg H2O

x = 19,38g H2O
Więcej wody zużył Janek


2)

mC2H4=28u

28g C2H4 ---- 6*6,02*10^23 at.

5,6g C2H4 ---- x at.

x = 7,224*10^23 at.


mN2=28u

28g N2 ----- 2*6,02*10^23 at.

xg N2 ------ 7,224*10^23 at.

x = 16,8g N2