Odpowiedzi

2012-07-22T14:48:34+02:00

Zadanie 1. Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków

 

2Na + 2H₂O ⇒ 2NaOH + H₂

 

MgO + H₂O ⇒ Mg(OH)₂

 

SnBr₂ + 2KOH ⇒ Sn(OH)₂ + 2KBr

 

NiI₂ + 2NaOH ⇒ Ni(OH)₂ + 2NaI

 

BiCl₃ + 3NaOH ⇒ Bi(OH)₃ + 3NaCl

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2012-07-22T14:55:07+02:00

2Na + H2O --> __2NaOH_____ + _H2___
____MgO_ + ____H2O_______ -> Mg(OH)2
SnBr2 + ___2KOH_- -> ____Sn(OH)2_+2 KBr
  NiI₂ + 2NaOH  --> Ni(OH)₂ + 2NaI
__BiCl3 + __3NaOH --> Bi(OH)3 + 3NaCl