Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • peas
  • Rozwiązujący
2010-01-07T22:12:09+01:00
A
Abel
Archip
Arcykapłan
Arka Noego
Arka przymierza

B
Babel
Baltazar
Betania
Biskup
Błogosławieństwo
Baranek Boży
Bóg

C
Cedr
Cezarea
Cham
Chleb
Chrystus
Chrzest
Chrześcijanie
Ciało Chrystusa
Czystość

D
Dekalog
Dei verbum
Diakon
Diaspora
Dogmat
Duch Święty
Dusza
Dziękczynienie

E
Eden
Egzorcyzm
Ekskomunika
Eliasz
Ewangelia

F
Filistyni
Figowe drzewo
Faryzeusze

G
Galatowie
Genezaret
Golgota
Góra Oliwna
Grzech

H
Hammurabi
Horeb
Hosanna
Hiob

I
Ikonium
Izaak
Izrael

J
Jahwe
Jan
Jedność
Jezus
Jerycho
Jordan
Józef
Judasz
Judeochrześcijanie

K
Kadesz
Kain
Kapłan
Księga
Klucz
Kościół
Królestwo Boże
Krzyż
Księga Przymierza
Korporał

L
Lewici
Listy apostolskie
Liturgia
Logos

Ł
Łazarz
Łukasz Ewangelista

M
Maryja
Mesjasz
Męka Pańska
Miłosierdzie
Modlitwa
Mojżesz

N
Nadzieja
Nawrócenie
Niebo
Niedziela
Nowy Testament
Noe

O
Objawienie
Obietnica
Ofiara
Ołtarz
Ornat

P
Pan
Pascha
Papież
Piuska
Pasterz
Pismo Św.
Potop
Prezbiterium
Psalm

R
Raj
Rok liturgiczny
Rafał

S
Sakrament
Sąd Boży
Słowo Boże
Sługa Boży
Stary Testament
Stworzenie Świata
Sumienie
Syn Boży
Synagoga
Szabat
Szaweł
Synaj

Ś
Śmierć
Światłość
Świątynia
Święto

T
Tajemnica
Teologia
Tora
Trójca Święta

U
Ubóstwo
Uczeń Jezusa
Uriasz

W
Wąż
Wyznanie wiary
Wulgata
Wino
Wniebowstąpienie
Wniebowzięcie

Z
Zabobon
Zbawiciel
Zgromadzenie
Ziemia Obiecana
Ziemia Święta
Zmartwychwstanie
Zwiastowanie

Z tego chyba coś wybierzesz:)
6 5 6