W tabeli zebrano informacje o gęstościach różnych substancji. Uporządkuj substancje ustawiając je od najmniejszej gęstości do największej.
tabelka
Substancja:
piaskowiec
gęstość:
2,7 g/cm3
Substancja:
żelazo
gęstość: 7800 kg/m3
substancja:
lód
gęstość:
90 dag/dm3
substancja:
drewno dębowe
gęstość:
90 dag/dm3
substancja:
platyna
gęstość:
2,15 dag/cm3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T21:54:43+01:00
Piaskowiec - 2,7 g/cm3
żelazo - 7800 kg/m3
lód - 90 dag/dm3
drewno dębowe - 90 dag/dm3
platyna - 2,15 dag/cm3

7800kg/m3 = 7800 * 1000g/1000000cm3= = 780 g/cm3
90dag/dm3 = 90 * 10g/1000cm3= 0,9 g/cm3
2,15dag/cm3 = 2,15 * 10g/cm3= 21,5 g/cm3

1)lód, drewno dębowe - 90 dag/dm3 = 0,9 g/cm3
2)piaskowiec - 2,7 g/cm3
3)platyna - 2,15 dag/cm3 = 21,5 g/cm3
4)żelazo - 7800 kg/m3 = 780 g/cm3
64 3 64