Proszę o rozwiązanie
Oblicz zawartosć procentową (% masowy) pierwiastków w solach .
a)AlCl3

Obliczenie:

b)Na2So4
Obliczenie:

c)Pb(NO3)2
Obliczenioe:


zadanie 2
Ustal wzór siarczanu(Vi) metalu trójwartosciowegoomasie czasteczkowej 400 u.
Obliczenie:


proszę o pilne rozwiązanie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T22:25:09+01:00
Zad.1
a) masa cząsteczkowa: 1*27+3*35= 27+105=132
% Al= 27/132 *100%= 20,45%
% Cl= 105/132 *100%= 79,55%
b) masa cząsteczkowa: 2*23 + 1*32+ 4*16=46+32+64=142
%Na= 46/142 *100%= 32,39%
%S= 32/142 *100%= 22,53%
%O=64/142*100%= 45,08%
c) masa cząsteczkowa: 1*207+ 2*14+ 6*16= 207+ 28+ 96=331
%Pb= 207/331* 100%=62,54%
%N= 28/331 *100%= 8,46%
%O= 96/331 *100%= 29,00%

zad.2
M - metal

M2(SO4)3 = 400
M2 + 3* (32 + 4*16)=400
M2 + 3(32+64)=400
M2 + 3*96=400
M2=400-288
M2= 112/:2
M=56u -> Fe

Fe2(SO4)3
1 1 1
2010-01-07T22:27:07+01:00
A) Al-27 g Cl-35,5g AlCl₃= 27 + 35,5 * 3=133,5g
27/133,5 * 100% = 20,22% Al i 79,78% Cl

B) Na -23g S-32g O-16g Na₂SO₄=2*23g + 32 + 4*16g = 142 g
46/142 * 100% = 32,40% Na
32/142 * 100% = 22,54 % S i 45,06% O

C) Pb-207g O-26g N-14g Pb(NO₃)₂= 207g + 2*14g + 6*16g= 331g
207/331 * 100% = 62,54 Pb
28/331 * 100% = 8,46% N i 29% O

2.
E₂(SO₄)₃
x- masa cząsteczkowa tego metalu
400u= 2*x + 32u*3 + 12*16u
400u=2x + 96u + 192u
400u=2x + 288u
2x=112u
x=56u
Żelazo-Fe
1 5 1