1)Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych:
a)Cu +O2 =Cu20
b)CH4 + O2=CO2 + H2O
c)Fe2O3 +H2 =Fe + H2O
d)Cu2O + C =Cu +CO2

2) Określ do jakiego typu zaliczają się reakcje przedstawione poniższymi równaniami ,dobierz współczynniki stechiometryczne .Wskaż substraty i produkty
a)Na2+O + HCl = NaCl + H2O
b)Hg0 = Hg + O2
c)Al2O3 + HBr = AlBr3 + H2O
d)N2 + O2 =NO
e)Fe + HCl =FeCl2 + H2


Reakcje z tego co widać nie są uzupełnione , proszę o pomoc bardzo potrzebuje rozwiązań

1

Odpowiedzi

2010-01-07T22:17:21+01:00
1.
a)4Cu +O₂ =2Cu₂0
b)CH₄ +2 O₂=CO₂ +2 H₂O
c)Fe₂O₃ +H₂ =Fe + H₂O
d=2Cu₂O + C =4Cu +CO₂

2.a)Na₂+O + 2HCl =2 NaCl + H₂O reakcja wymiany
Produkty: 2NaCl i H2O Substraty: Na2+O+2Hcl

b)2Hg0 =2 Hg i O₂ r.rozkładu(analizy)
Produkty: 2Hg i O2 substraty: 2HgO

c)Al₂O₃ +6 HBr =2 AlBr₃ +3 H₂O r. wymiany
Produkty: 2AlBr3 i 3H2O Substraty:Al2O3 i 6HBr

d)N₂ + O₂ =2NO r.łączenia(syntezy)
Produkty:2NO Substraty:N2 i O2

e)Fe +2 HCl =FeCl₂ + H₂ r. wymiany
Produkty: FeCl2 i H2 Substraty: Fe i 2HCl
7 4 7