Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T22:45:28+01:00
A)
* kość ramienna
* kość promieniowa
* kość udowa
* kość piszczelowa
* kość łokciowa
* kość strzałkowata
b)
* kości nadgarstka
* kości stępu (kość skokowa, łódkowata, piętowa z gruzem piętowym, sześcienna, klinowata)
c)
* kości czaszki
* łopatka
* kości sklepienia mózgoczaszki
* mostek
* kość biodrowa
d)
* żuchwa
* rzepka
* kości podniebienne
* kręgi
2010-01-07T22:45:31+01:00
A) kości długie :
kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa, kość udowa, kość piszczelowa i kość strzałkowa

b) kości krótkie :
liczne kości nadgarstka i stępu (kość skokowa, łódkowata, piętowa z guzem piętowym, sześcienna, klinowata: przyśrodkowa, pośrodkowa i boczna)

c) kości płaskie :
kości sklepienia mózgoczaszki, mostek, kość biodrowa i łopatka

d) kości różnokształtne :
żuchwa, rzepka, kości podniebienne
2010-01-07T22:47:18+01:00
Kości długie:kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa, kość udowa
kości krótkie:kość skokowa, łódkowata, sześcienna
kości płaskie: kości sklepienia mózgoczaszki, mostek, kość biodrowa i łopatka
kości różnokształtne:żuchwa, rzepka, kości podniebienne