Proszę o przetłumaczenie na niemiecki. ;]

Magdalena Kozioł
ul. Powstańców Śląskich 34 m. 12
00-548 Warszawa
tel. kom. 0 666 555 444
Email: [email protected]

SPA HOTEL Regina
ul. Morska 28
00-598 Warszawa

Szanowni Państwo

Chciałabym ubiegać się o stanowisko Kelnerki w restauracji Państwa hotelu w Warszawie. Ogłoszenie znalazłem w dodatku praca “Gazety Lokalnej” z dnia 31.04.2009 r. Uważam, że dotychczasowe doświadczenie zawodowe, predyspozycje do pracy z klientami oraz kwalifikacje, które przedstawiam w załączonym życiorysie przekonają Państwa do rozważenia mojej kandydatury.

Aktualnie jestem studentką drugiego roku hotelarstwa i gastronomii w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Jako że zajęcia na uczelni mam głównie przed południem, chętnie podjąłbym się pracy w Państwa hotelu popołudniami i wieczorami.

Posiadam duże doświadczenie w pracy kelnerskiej i barmańskiej. Odbyłam obowiązkową praktykę zawodową w restauracji Mexicana w Warszawie. Podczas wakacji w latach 2007 i 2008 pracowałam jako barmanka w dyskotece Titos w Palma de Mallorca (Hiszpania). Doświadczenie zdobyte nauczyły mnie dobrze sobie radzić w warunkach dużego stresu oraz silnej presji. Lubię pracować w grupie, a moje umiejętności komunikacyjne przydają się przy nawiązywaniu kontaktów z klientami.


Moje kwalifikację zawodowe wiążą się także ze zdobytym wykształceniem. Ukończyłam szkolenie barmańskie oraz kurs kelnerski w renomowanej Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommerlierów w Warszawie i otrzymałem certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Wiem, że praca w Państwa hotelu wymaga wysokiej kultury osobistej oraz zdecydowania, a ponadto obsługa zagranicznych klientów narzuca konieczność posługiwania się językiem obcym. Pragnę zatem zaznaczyć, że porozumiewanie się w języku angielskim nie stanowi dla mnie problemu.

Mam nadzieję, że moja kandydatura spotka się z Państwa zainteresowaniem. Liczę na to, iż posiadane przez mnie doświadczenie oraz chęć do pracy przekonają Państwa do zaproszenia mnie na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będę mógł szerzej zaprezentować swoją kandydaturę.Z poważaniem

Magdalena Kozioł

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T23:14:23+01:00
Magdalena Koziol
str. Schlesischen Aufständischen 34 m. 12
00-548 Warschau
Mobil: 0 666 555 444
E-mail: [email protected]

SPA HOTEL Regina
str. Maritime 28
00-598 Warschau

Meine Damen und Herren

Ich möchte mich für eine Stelle Kellnerinnen im Restaurant Ihres Hotels in Warschau bewerben. Die Bekanntmachung findet in der Anlage Arbeit "Lokale Zeitung" vom 31.04.2009 r
. Ich denke, dass Erfahrungen der Vergangenheit, die Eignung der Arbeit mit Kunden und Qualifikationen, die in dem beigefügten Lebenslauf vorhanden sind, werden Sie überzeugen, meine Kandidatur zu prüfen.

Derzeit bin ich Student der zweiten Jahre Hotel-und Gaststättengewerbe an der Hochschule für Tourismus und Freizeit in Warschau. Da der Unterricht an der Universität habe ich mich hauptsächlich bin bereit podjąłbym in Ihr Hotel an den Nachmittagen und Abenden zu arbeiten.

Ich habe umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit Gastgeberin und Barkeeper. Ich habe eine obligatorische berufliche Praxis Mexicana Restaurant in Warschau. Während des Sommers 2007 und 2008 als Kellnerin in der Disco Titos Palma de Mallorca (Spanien) tätig. Die Erfahrung hat mich gelehrt, auch in einem hohen Stress umzugehen und unter Druck. Ich mag in einem Team zu arbeiten, und meine Kommunikationsfähigkeiten sind in der Herstellung von Kontakten mit den Kunden nützlich sein.


Meine berufliche Qualifikation ist auch mit dem erworbenen Ausbildung verbunden sind. Ich absolvierte die Ausbildung Barkeeper und Kellner in der renommierten International School of Barkeepern und Sommerlierów in Warschau und erhielt eine Bescheinigung über ihre erworbenen Fähigkeiten.

Ich weiß, dass die Arbeit in Ihrem Hotel erfordert eine hohe persönliche Kultur und Entschlossenheit, und Unterstützung für ausländische Kunden erfordert die Verwendung der Sprache. Daher möchte ich darauf hinweisen, dass die Kommunikation in Englisch ist kein Problem für mich.

Ich hoffe, dass meine Bewerbung Ihr Interesse geweckt hat. Ich zähle darauf, dass nach meiner Erfahrung und der Bereitschaft zur Arbeit gehalten wird Sie überzeugen, mich für ein Vorstellungsgespräch eingeladen, in denen ich, können ihre Bewerbung zu präsentieren.Mit freundlichen Grüßen,

Magdalena Koziol
2 2 2