Suchajcie mam jedno zadanie mam nadzieje ze mi pomorzecie.
Które z tych liczb: -2,5 ,0,7, -1,7, -0,3,- jedna trzecia, - 1, - trzy ósme,
a)większe od - 1
b)mniejsze od -2
c)większe od - jedna druga
d)większe od - 1 trzy czwarte i jednoczesnie mniejsze od 0,25 ?
Mam nadzieje ze mi pomorzecie

1

Odpowiedzi

2013-07-10T23:27:36+02:00

a)  0.7  ,0 ,7
b)  -2.5 .

C) 7 , -0.3 ,0 ,trzy ósme,,- jedna trzecia
D) 0,- jedna trzecia, - trzy ósme,