Odpowiedzi

2010-01-08T18:18:36+01:00
Dane:
d wody = 1000kg/m3
d alkoholu = 8000kg/m3
łączna masa substratów = 1kg
d produktu = ?

Zakładając, że substraty są zmieszane w stosunku 1:1, to należy wykonać następujące obliczenie:
(1000+800)/2=900[kg/m3]

Odpowiedź. Gęstość powstałej mieszaniny to 900kg/m3.