Odpowiedzi

2009-09-22T18:08:52+02:00
Degradację gleby powoduje głównie człowiek w sposób bezpośredni, zniekształcając procesy glebotwórcze czy likwidując wierzchnią pokrywę glebową, czyli warstwę próchniczną. Działania pośrednie takie jak wielkopowierzchniowe wycinki lasów (prowadzące do stepowienia), nadmierna intensyfikacja produkcji rolnej, emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przez przemysł, transport, gospodarkę komunalną, czy też obniżenie poziomu wód gruntowych wskutek nadmiernego ich eksploatowania również powodują degradację gleb.

Za degradację gleby odpowiedzialne mogą być także czynniki naturalne, głównie erozja gleby oraz zmiany klimatyczne.
1 4 1
2009-09-22T18:09:45+02:00
Erozja

melioracje

wydeptywanie gleb przez ludzi lub zwierzęta

2 4 2
2009-09-22T18:09:49+02:00
- Nadmierne stosowanie sztucznych nawozów (wyjałowienie chemiczne)
- Nadmierna eksploatacja (wyjałowienie eksploatacyjne)
- Wpływy środowiska -> susze
- Wpływ działalności człowieka niezwiązany z uprawą -> bliska obecność fabryk (kwaśne deszcze tym wywołane)
4 5 4