Jak rozpoznać metale na układzie okresowym, niemetale, półmetale i metale ciężkie:)
Najbardziej chciałabym się dowiedzieć jak rozpoznać metale ciężkie bo nie wiem.......bo metale niemetale półmetale to jest tam napisane ale metale ciężkie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T19:23:27+01:00
Metale ciężkie to pierwiastki o masie właściwej większej od 4,5 g/cm³, które w reakcjach chemicznych wykazują tendencję do oddawania elektronów, tworząc proste kationy. W stanie stałym i ciekłym charakteryzują się dobrą przewodnością cieplną i elektryczną, posiadają połysk i są nieprzeźroczyste. Mają wysoką temperaturę topnienie i wrzenia. Są kowalne i ciągliwe, a ich pary są najczęściej jednoatomowe. Wykazują właściwości redukujące. Do metali ciężkich zaliczamy: Cu, Co, Cr, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, Mn, Ni, Mo, V,W oraz niemetal Se. Mam nadzieję, że pomogłem ;)