Odpowiedzi

2010-01-08T19:57:43+01:00
Być dojrzałym chrzescijaninem to znaczy przyjac sakrament bierzmowania . Sakrament bierzmowania chce przyjac poniewaz dzieki niemu otrzymam pełnie doskonałosci chrzesciajnskiej, moge być w pełni chrescijaninem...
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
  • eNx3
  • Początkujący
2010-01-08T19:59:22+01:00
Być dojrzałym chrześcijaninem znaczy, że mężnie wyznajesz swoją wiarę, bronisz jej, i według niej żyjesz .
A dlaczego pragniesz przyjąć Bierzmowanie ? ponieważ chcesz, aby Duch Święty umocnił Cię, jako chrześcijanina w wierze . Pragniesz , bo chcesz żeby Duch św. wstąpił w twoje serce . Chcesz stawać się lepszym chrześcijaninem .

Mam nadzieję ze pomogłam .;]
22 3 22
2010-01-08T20:06:10+01:00
1.Być dojrzałym w sensie chrześcijańskim znaczy, żeby w każdej sytuacji życiowej, w każdym momencie, w każdym okresie swego życia, żyć zgodnie z wolą Bożą. Pan ma swoją koncepcję, swoje wezwanie do człowieka i to w każdym okresie życia. Gdy człowiek odbiera to wezwanie na sposób właściwy dla swojego okresu życia, wtedy jest dojrzałym chrześcijaninem, chociaż nawet jest jeszcze dzieckiem.
Być dojrzałym chrześcijaninem, to być nowym człowiekiem. Czyli być człowiekiem, który żyje według Ducha, być człowiekiem przyobleczonym w Chrystusa, być synem Bożym w Jezusie Chrystusie. Te wszystkie określenia biblijne odnoszą się do tej rzeczywistości. Po prostu, rzecz pierwsza, trzeba przeżywać swoje chrześcijaństwo jako osobową relację do Chrystusa w Duchu Świętym. Jeżeli ktoś nie zdobędzie tego osobistego stosunku do Chrystusa, jeżeli nie będzie przeżywał siebie jako <<ja>> w obliczu Chrystusowego Ty, jeżeli to nie jest tworzywem jego świadomości w życiu, to trudno mówić o dojrzałym chrześcijaninie. To jest próg, który trzeba przejść, żeby wejść w perspektywę dojrzałego życia chrześcijańskiego. (...) Dlatego modlitwa osobista związana z praktyką Namiotu Spotkania w oazach, to jest istotna cecha dojrzałości chrześcijańskiej. Chrystus jest tak bardzo żywą dla chrześcijanina Osobą, że potrafi z Nim rozmawiać twarzą w twarz, jak Mojżesz rozmawiał w Namiocie Spotkania, o którym mówi Księga Wyjścia.
Następny elementem: relacja do Chrystusa jako Osoby dokonuje się przez Słowo Boże. Elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest umiejętność kształtowania swojego życia, rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji życiowych w oparciu o Słowo Boże. Jeżeli potrafię żyć Słowem Bożym, jeżeli jest ono dla mnie normą działania i źródłem konfrontacji życia, dopiero wtedy jest to dojrzałe chrześcijaństwo. Przeżywać swoje życie w różnych sytuacjach jako odpowiedź na Słowo Boże, jako słowo życia, jako słowo, które kształtuje moje życie.
Następnym elementem określającym dojrzałe życie chrześcijańskie jest życie sakramentalne, życie liturgią, ale w ty sensie, że liturgia jest miejscem mojego osobowego spotkania z Bogiem, Chrystusem.
Można nawet te elementy sprowadzić do dwóch: Słowo Boże i liturgia, ale z zaznaczeniem świadomości, że musi to być przeżywane w osobowej relacji ja-Ty, w duchu wiary i modlitwy.
Prowadzić życie chrześcijańskie dojrzałe oznacza prowadzić je we wspólnocie. To znaczy, że relacje osobowe z Bogiem muszą być transponowane na płaszczyznę horyzontalnych relacji międzyludzkich. Jeżeli potrafię spotykać się z innymi i przeżywać jedność, dlatego, że jesteśmy w Chrystusie jedno, że jesteśmy przez Niego wezwani i że wszyscy żyjemy Jego Słowem - tylko taka wspólnota, z taką motywacją jest wspólnotą chrześcijańską. Nie liczą się tutaj więzy naturalne przyjaźni, sympatii, pokrewieństwa, wspólnych zainteresowań, interesów. To, co nas łączy to bezpośrednie relacje osobowe <<ja-ty>> we wspólnocie podstawowej, w której wszyscy znają się po imieniu. Relacja do Chrystusa prowadzi nas do relacji braterskich. Jesteśmy wspólnotą, bo gromadzi nas Chrystus.
Czwartym elementem istotnym to poczucie odpowiedzialności we wspólnocie za innych. A więc to, co się wiąże z pojęciem diakonia i misja. Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. Podejmujemy zadanie w ramach odpowiedzialności, a więc jakaś diakonia w ramach wspólnoty, ale również cała ta wspólnota w relacji do większych wspólnot chrześcijańskich czy dla świata zewnętrznego posiada świadomość misji i odpowiedzialności. I w związku z tym postawa diakonijna
2.Pragnę przyjąć Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, ponieważ chcę jeszcze ściślej związać się z Kościołem. Pragnę otrzymać szczególną moc Ducha Świętego, która pozwoli mi zostać świadkiem Chrystusa. Chcę zobowiązać się do szerzenia wiary zarówno słowem, jak i uczynkiem oraz bronienia jej.
21 4 21