Przebywasz na obozie sportowym za granicą. Wasz trener/wychowawca zabronił waszej grupie wychodzenia poza obóz bez osoby dorosłej.Zostałaś wybrana przez swoją grupę, aby przedyskutować ten problem z trenerem/wychowawcą. W trakcie tej rozmowy:
-przedstaw problem
-nie zgódź się z argumentem trenera/wychowawcy
-zaproponuj inne wyjście z sytuacji
(rozmowę rozpoczyna zdający)
Prosze o pomoc w ułożeniu dialogu ..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T22:37:25+01:00
,,S'' oznacza student, czyli osoba prosząca, a ,,C'' Coach, czyli trener. Mam nadzieję, że wpadnie dobra ocena :)

S - Good morning coach
C - Hello Adam
S - We have got a little problem. Yesterday we learnt the new rule - ban on extending beyond the campsite without adults. Now I am talking on behalf of all campers . We cannot agree on this principle. It's horrible for us!
C - Ok, I understand You, but I am not allowed to change that rule. If i were You I'd never fight for change, because it's better for You.
S - No coach. You are wrong. We even can't talk easly with eah other with coach near us.
C - No! It's cleart that You can talk. I won't listen.
S - Why don't You trust me ? Me and other campers?
C - Because You are young !
S - You' re right, but we are responsible. We can speak english, and we know all promenade ways, so i think You can give us one chance!
C - We will see.
S - No! We won't see! We want to know it now.
C - Hmmm. Ok. Every one can go to promenade, but until 10pm every one without exceptions must get sloshed in my room. If somebody will disappoint me I won't let You to go without adults.
S - really ? I am so happy ! Coach! I am swearing that nobody will disappoint You. Thank You so much!
3 5 3