Odpowiedzi

2010-01-09T12:36:02+01:00
- polityka rabunkowa
- zmniejszenie liczebności armii
-żołnierze fanatycznie wierni swoim dowódcą
-wewnętrzne walki pomiędzy możnymi Rzymianami
-bunty przeciw senatowi młodych, ambitnych dowódców
-pakty pomiędzy wodzami wojsk, wymierzone przeciw senatowi24 3 24
2010-01-09T12:38:58+01:00
1Po pokonaniu Numidii rozgorzał spór pomiędzy dwoma wybitnymi politykami Gajuszem Mariuszem, przywódcą popularów reprezentującym kierunek demokratyczny i arystokratą rządów senackich Sullą. Walki te przyczymiły się do powstawania wojen domowych w Rzymie.2 W początkach I w. p.n.e. doszło do kryzysu republiki. Przyczynił się do tego upadek dotychczasowego modelu kariery politycznej. Dla ambitnych i jednocześnie bogatych ludzi, drogą do zdobycia pozycji politycznej było wystawienie za własne pieniądze armii oraz przekupienie uczestników zgromadzenia ludowego. Jak już wcześniej wspomniano zamiast armii obywatelskiej w państwie pojawiły się wojska zaciężne. Były one lojalne wobec swoich dowódców, a nie państwa. Natomiast w zgromadzeniu dominującą pozycję zajmowali proletariusze.
9 3 9