Oblicz pracę jaką należy wykonać aby ciało o masie m = 10 kg przesunąć pp poziomym torze bez tarcia, ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie t = 5s na odległość s= 20 m. Zakładamy, że prędkość początkowa ciała jest równa zeru.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T12:57:44+01:00
^ - podniesione do kwadratu

1.obliczamy a z wzoru s=at^ / 2 mnożymy przez 2
2s=at^ dzielimy przez t^
a= 2s/t^

a=40m/25s^ = 1,6 m/s^

2. obliczmy prace

W= F*s=m*a*s= 1,6 m/s^ * 10 kg * 20m * = 320 J

Jednostki: [m/s^ * kg = N] [N*m= J]


7 5 7