Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T13:28:05+01:00
PRZYCZYNY WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ:
-dążenie do nowego podziału kolonialnego świata
-rywalizacja o wpływy polityczne i gospodarcze
-powstanie bloków militarno-politycznych (trójprzymierze i trójporozumienie)
-kryzys marokański
-kocioł bałkański – bitwy na Bałkanach
-niemieckie plany wojenne (plan Blitzkrieg)
-zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie


SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ:
-ogromne straty i zniszczenia
-śmierć wielu osób
-zmiany społeczne i polityczne
-straty materialne
-rozpad Austro-Węgier
-liczne przesunięcia granic
-zmiana sposobu prowadzenia wojny
-gwałtowny rozwój techniki wojennej
-wprowadzenie nowej broni (czołgów, samolotów, gazów bojowych)


Ważne daty :
1914 r. – zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie; wybuch I wojny światowej

1916 r. – krwawa bitwa pod Verdun

1917 r. – przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny (przystępują do ententy)

28.VI.1919 r. – podpisanie traktatów pokojowych w Wersalu

5.XI.1916 r. – akt 5 listopada, deklaracja Wilhelma II i Franciszka Józefa o utworzeniu polski z ziem zabranych Rosji

11.XI.1918 r. – zakończenie I wojny światowej

1919 r. – pierwsze powstanie śląskie

1920 r. – plebiscyty na Warmii i Mazurach

1921 r. – koniec wojny domowej w Rosji

15.VIII.1920 r. – bitwa pod Warszawą, zwana „cudem nad Wisłą”

17.III.1921 r. – uchwalenie konstytucji marcowej

ARCYKSIĄŻĘ FRANCISZEK FERDYNAND – austriacki następca tronu

WŁODZIMIERZ LENIN – przywódca bolszewików

WOODROW WILSON – prezydent Stanów Zjednoczonych, wygłosił „Orędzie Wielkanocne”

JÓZEF PIŁSUDSKI – dowódca wojsk polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej

ROMAN DMOWSKI – przywódca orientacji prorosyjskiej (pasywistów)

IGNACY PADEREWSKI – przedstawiciel Polski na konferencji pokojowej w Paryżu

JÓZEF HALLER – dowódca Armii Polskiej

LUCJAN ŻELIGOWSKI – generał, który 7.X.1920r. ponownie odbił Wilno

IGNACY DASZYŃSKI – premier rządu lubelskiego w 1918r.

GABRIEL NARUTOWICZ – pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej


1 3 1