Uzupełnij tekst.

W mitochondriach zachodzi proces oddychania 1....................
Energia, powstała podczas utleniania 2................... , jest magazynowana w postaci 3.......... Cząsteczki te są 4................
dlategomogą być przechowywane w komórce przez 5.......... czas.
Zmagazynowana w ten sposób energia może być 6...................
w inne formy.

Uzupełnij tekst dotyczące ATP

MIEJSCE POWSTAWANIA:
TYP WIĄZAN:
TRWAŁOŚĆ WIĄZAŃ:

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T14:25:33+01:00
1 komórkowego
2 glukozy
3 ATP
4 wysokoenergetyczne
5 długi
6 zamieniona

ATP
Miejsce powstawania: mitochondria komórkowe
Typ wiązań: wysokoenergetyczne
Trwałość wiązań: trwałe
1 5 1
2010-01-09T14:33:59+01:00
1. wewnątrzkomórkowego
2. glukozy (C6H12O6)
3. ATP (adenozynotrifosforan
4. nietrwałe
5. krótki
6. przekształcona

Miejsce powstawania: mitochondrium
Typ wiązań: wysokoenergetyczne
Trwałość wiązań : bardzo słaba
3 3 3