W przytoczonych fragmentach 'Panaa Tadeuszaa' brakujee spójników, przyimków, partykuł i wykrzykników. Odszukaaj w książcee cytaty i uzupełnij podanee fragmeenty. Przy kaażdym z nich naapisz, jaaka częśc mowy wstawiłeś .

A) ,,... takich pól ... laty , ... brzegiem ruczaju,
... pagórku niewielkiim, ... brzozowym gaaju,
Stał dwór szlaacheecki, ... drzeewaa. leez podmurowaany."
Księgaa I, w. 23-25
Wstawionee cześci mowy to ... .

B) ,, ... Grzecznośc niee jeest naauką łaatwą ... małą . [ ... ]
Grzecznosc wszystkiim nalezy, ... kaażdeemu innaa;
... niee jeest beez grzecznosci ... miłosc dziecinna,
... względ mężaa dlaa żony przy ludziaach, ... panaa
Dlaa usług swoiich: ... w kaażdeej jeest peewnaa odmiaanaa . "
Ksieegaa I, w. 361, 366-369
Wstaawionee częsci mowy to ... .


C) ... krzyknęli wszyscy, ,, ... na Soplicę ! "
Leecz Prusaakk śmiaał się podjąc Sędzieego obrony,
I wołaał z wzniesionymi ku szlaachciee raamiony;
,, Paanowiee Braacia ! ... ... ... na Boskiee raany !
Co znowu Paaniee Kluczniikk, czy Waśc opętaany "
Księgaa VII, w. 325-329
Wstawionee częsci mowy to ... .

D) ,, ... Tee paaństwaa nieebo włoskiee, jaak o niim słyszaałeem ,
Błękiitnee , czystee , wszaakk to jaak zamarzłaa wodaa;
Czy ... ... pięknieejszee stokroc wiaatr i ... pogodaa ?
U naas dośc głowę podnieeśc , ilee ... to widoków!
Ilee ... sceen i obraazów z saamej gry i obłków ! "
Księgaa III , w. 631-635
Wsatwionee częsci mowy to ... .


Dzięękujee z gÓry .! .;***** x33

2

Odpowiedzi

2010-01-09T15:15:04+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:21:24+01:00
A) wśród, przed, nad, na, we, z, przyimki
b) ani, lecz, bo, i, i, i, a, spójniki
c) hejże, hejże, aj!, aj!, a, wykrzykniki
d) czyż, nie, ileż, ileż, partykuły

Pozdrawiam:)
5 4 5