Odpowiedzi

2010-01-09T21:48:15+01:00
Punkty potrzebne do sporządzenia wykresu: A=(1,1); B=(2,2); C= (3,3); D=(4,0); E=(5,1) itd. Łącząc te punkty otrzymamy wykres, ktorego własnościami są:
1) Dziedzina funkcji: Df= (-∞, +∞)
2) Wartość funkcji: Wf= <0,3>
3)Miejsca zerowe: brak miejsc zerowych
4)Wartość najmniejsza: ymin=0
5)wartość największa: ymax=3
6)Funkcja dodatnia: f>0= x∈(-∞,+∞)
7)Funkcja ujemna: brak