Odpowiedzi

2010-01-09T15:22:47+01:00
#include<iostream> //dołączam biblioteke
using namespace std; // używana jest przestrzeń nazw std
main() // bezparametrowa funkcja główna programu
{ // klamra otwierająca funkcje główna programu
float a,b; // deklaracja zmiennych a,b
float x; // deklaracja zmiennej x
cout<<"Podaj 2 liczby:"; //wyprowadzenie na ekran napisu
cin>>a>>b; //pobranie a,b z klawiatury
x=-b/a;
cout<<"x="<<x<<endl; //wyprowadzenie na ekran wartości x

system("PAUSE"); // wyłączenie programu po naciśnięciu "Entera"

{ // klamra zamykająca funkcję główną
  • Użytkownik Zadane
2010-01-09T19:27:29+01:00
Rozwiązanie napisane w C działa też w C++ :)
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
float a, b, x;

printf("Wpisz jakie a mam wstawic do wzoru x=-b/a\n");
scanf("%f", &a);

printf("Wpisz jakie b mam wstawic do wzoru x=-b/a\n");
scanf("%f", &b);

x=-b/a;

printf("W wyniku dla liczb %f i %f otrzymujemy x=%.2f",a,b,x);

getch();
return 0;
}