Napisz wzory poniższych soli .spośród nich wybierz te które po rozpuszczeniu spełnią warunki z punktów A i C...
a)azotan(v) sodu
b)azotan(v) baru
c)chlorek żelaza (III)
d)siarczan (VI) litu
e)bromek magnezu
f)siarczek sodu
g)siarczan(IV) cyny(II)

napisz wybrane z powyższych wzory soli których roztwór wodny zawiera
A).TYLE SAMO KATIONÓW I ANIONÓW
B).2 RAZY WIĘCEJ KATIONÓW OD ANIONÓW
C).3 RAZY MNIEJ KATIONÓW OD ANIONÓW

1

Odpowiedzi

2011-09-09T00:07:54+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a)azotan(v) sodu --- NaNO3 ---> Na(+) + NO3(-)
b)azotan(v) baru --- Ba(NO3)2 ---> Ba(2+) + 2NO3(-)
c)chlorek żelaza (III) --- FeCl3 ---> Fe(3+) + 3Cl(-)
d)siarczan (VI) litu --- Li2SO4 ---> 2Li(+) + SO4(2-)
e)bromek magnezu --- MgBr2 ---> Mg(2+) + 2Br(-)
f)siarczek sodu --- Na2S ---> 2Na(+) + S(2-)
g)siarczan(IV) cyny(II) --- SnSO3 ---> Sn(2+) + SO3(2-)

 

A).TYLE SAMO KATIONÓW I ANIONÓW
a)azotan(v) sodu
g)siarczan(IV) cyny(II)

B).2 RAZY WIĘCEJ KATIONÓW OD ANIONÓW
d)siarczan (VI) litu
f)siarczek sodu

C).3 RAZY MNIEJ KATIONÓW OD ANIONÓW
c)chlorek żelaza (III)