Odpowiedzi

2010-01-09T16:51:02+01:00
PRZYCZYNY UPADKU REPUBLIKI:
Senat rzymski był przeciwny zmianom
Rozwój administracyjny nie nadążał za terytorialnym
Zwiększała się liczba plebsu
Kryzys finansowy państwa
Walka o władze między Gajuszem Juliuszem Cezarem i Gnejuszem Pompejuszem
49r.p.n.e. - Juliusz Cezar przekracza Rubikon
48r.p.n.e. - bitwa pod Farsallos- zwyciężył Cezar
45r.p.n.e. - koniec wojny domowej
15.III.44r.p.n.e. - śmierć Cezara

Więcej na :

http://www.sciaga.pl/tekst/62143-63-przyczyny_upadku_republiki
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T16:52:16+01:00
Jednej z najważniejszych przyczyn schyłku potęgi Rzymu i jego upadku upatruje się w gigantycznych kosztach (tak finansowych jak i ludzkich) wojen, jakie prowadziło imperium w drugiej połowie II wieku n.e. (szczególnie z Persją i Markomanami). Przywleczona z Persji zaraza (najpewniej dżuma), która zdziesiątkowała legiony, oraz wydatki na obronę przed najazdami plemion germańskich i sarmackich, zachęconych opustoszałą limes (niebagatelną rolę odegrały tu powstałe z inicjatywy Rzymian germańskie przylimesowe państwa klienckie), spowodowały katastrofę finansów państwa. Kolejne próby podreperowania skarbu imperium sprowadzały się głównie do psucia pieniądza (obniżania zawartości kruszcu w stopach, z których bito monety).
Równie ważną - jak się wydaje - przyczyną, pociągającą za sobą szereg innych, był fakt, że Rzym zaprzestał podbojów. Psychologiczny efekt klęski w bitwie w Lesie Teutoburskim, choć nieporównywalny z zagrożeniem, jakie niosły np. wieloletnie zmagania z Kartaginą, był tak ogromny, że w okresie swego największego rozkwitu imperium z własnej woli zrezygnowało z ekspansji na większą skalę. Rzym był potężny i skonsolidowany, gdy parł naprzód, a armia złożona z chłopów, odbywających obowiązkową służbę wojskową, biła się o ziemię. Z czasem wodzowie-zdobywcy zamienili się w intrygantów, a armia zaczęła odgrywać coraz większą rolę w polityce. Później armia zawodowa stała się wręcz jej najważniejszym elementem. Również uwolniona od obowiązku wojskowego biedota, szczególnie plebs Rzymu, stała się łatwym do manipulowania przedmiotem w walce politycznej.
Brak wojen oznaczał brak niewolników, którego handel nie mógł wyrównać. Zmiana składu etnicznego i coraz mniej licznych niewolnych (słabo wykwalifikowani barbarzyńcy z północy kontynentu) spowodowała nawrót do gospodarki prostszej, produkcji wymagającej mniejszych nakładów (zastępowanie roślin wysokiej jakości gorszymi, ale łatwiejszymi w uprawie, porzucanie sadownictwa na rzecz gospodarki zbożowej). Powodowało to także przekształcanie się wielkich (i coraz większych) gospodarstw, typu villa, nastawionych z początku na zbyt towarów do rozrastających się miast, w latyfundia – coraz bardziej samowystarczalne kompleksy o przewadze gospodarki ekstensywnej. Produkcję bowiem, przy braku wykwalifikowanej siły roboczej powiększano przez kumulację ziemi. W latyfundiach zaczynały kształtować się stosunki przypominające gospodarkę feudalną (przywiązywanie kolonów do ziemi). Ich rozwijająca się samowystarczalność znacznie osłabiła gospodarkę towarowo-pieniężną i spowodowała upadek produkcji rzemieślniczej w miastach. To pociągnęło za sobą pauperyzację ludności miejskiej i zmniejszanie się jej siły nabywczej (co jeszcze bardziej napędzało izolację wielkich gospodarstw wiejskich). Trudności finansowe próbowano rozwiązać przez inflację (przełom w tej dziedzinie nastąpił za Sewerów) i ucisk fiskalny. To również przyspieszyło upadek miast, przy jednoczesnym ograniczaniu ich autonomii. Imperium jako całość gospodarcza zaczęło się rozpadać.
5 4 5
2010-01-09T16:53:58+01:00
Przyczyny to:
-brak stałej armii
- sprzeczności pomiędzy Rzymem, a prowincjami
-powstania niewolników
-wojny domowe

Może coś sie przyda :))

2 2 2