Odpowiedzi

2010-01-09T17:37:55+01:00
Niezadowolenie ludności ruskiej z rządów miejscowych magnatów , odmawianie Kozakom praw należnych szlachcie i ograniczenie rejestru Kozaków uprawnionych do pobierania żołdu . Sytuację pogorszyło dodatkowo osłabienie pozycji Cerkwi przez utworzenie Kościoła unickiego obrządku greckiego .
Skutki powstania: -osłabienie wewnętrzne i międzynarodowe Polski, -wzrost znaczenia Rosji i Turcji-wykorzystanie wojny domowej przez obce państwa, -1666 r.- hetman kozacki Piotr Doroszenko oddał polską część Ukrainy w lenno Turcji, -utrata wschodnich ziem, rokowania Kozaków- poddanych króla polskiego z Rosją, Szwecją i Siedmiogrodem, -Iwan Mazepa poparł Szwecję w wojnie północnej, -w 1775 r. Katarzyna II zlikwidowała ostatecznie Kozaczyznę zaporską, -wpływ na literaturę
2 5 2