Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-09T18:09:52+01:00
Present Simple
He goes to school at 8.30 a.m.
Past Simple
We went to school on Monday.
Present Continuous
I'm cleaning the door.
Past Continuous
I was eating a dead cow.
Future Simple
I will be a doctor.
2010-01-09T18:58:56+01:00
PRESENT SIMPLE-używa się dla wyrażenia czynności zwyczajowych, powtarzających się np: She smokes 40 cigarettes a day
PRESENT CONTINUOUS-stosujemy dla czynności, które mają miejsce(trwają) teraz,właśnie w tej chwili np: It is raining
PAST SIMPLE-pojedyńcze zdarzenia, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości np: I read an interesting novel yesterday.
PAST CONTINUOUS-stosowany do czynności niedokonanych, interesuje nas sam fakt trwania a nie czas jej zakończenia np:He was working in the office all day yesterday.
PRESENT PERFECT- znaczenie, skutki czy też konsekwencje tego zdarzenia są w dalszym ciągu odczuwalne w teraźniejszości np: Peter has injured his knee and can't play football.
PRESENT PERFECT CONTINUOUS-czynność trwała pewien okres czasu w przeszłości i została zakończona dopiero teraz lub jeszcze trwa np: Dr. Stowe has been examining patients all the afternoon.
PAST PERFECT-czynność która miała miejsce i została zakończona przed pewnym momentem w przeszłości np: Simon went to a pub after he had passed the exam.
PAST PERFECT CONTINUOUS- czynność która w pewnym momencie w przeszłości lub kiedy miało miejsce jakieś zdarzenie trwała już od pewnego czasu. np: By the time we had already been sailing for four hours.
FUTURE SIMPLE-przewidujemy przyszłe zdarzenia na które nie mamy wpływu np: Eve will be 20 next Friday.
FUTURE CONTINUOUS-czynność ciągła w przeszłości przy czym chodzi tu głównie o stwierdzenie faktu. np: He will be resting all day.
FUTURE PERFECT-czynność która zostanie ukończona w przyszłości, przy czym zawsze podajemy określenie czasu precyzujemy do kiedy zostanie zakończona np: By next Sunday I will have finished all the designs.
FUTURE PERFECT CONTINUOUS-czynność ciągła w przeszłości, która w pewnym wyszczególnionym momencie będzie trwać już od pewnego czasu. np: By next Tuesday I will have been living here for three years.