Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T18:27:18+01:00
PAH - Polska Akcja Humanitarna
FRK - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
OZZL - Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Lazarus - (Organizacja pomocy humanitarnej zrzeszająca osoby mające za swą misję pomagać wszystkim potrzebującym.)
ITZAP - Internetowy Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel
PMM - Polska Misja Medyczna
OSSN - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych
TK - HK - Towarzysze Krwi - Honorowi Krwiodawcy
PTPP - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
Unicef Polska
WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc
SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Tecza - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
Odnawiamy Nadzieję - Charytatywna akcja odnawiania Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Organizacja do Spraw Rolnictwa i Wyżywienia FAO
Europejski Komitet Hospitalizacji Prywatnej
Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (EPHA)
Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Opieką Zdrowotną (EHMA)
Europejskie Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego (ASPHER’s 1966)
Europejski Komitet Szpitalny
1 5 1
2010-01-09T19:22:07+01:00
*Amazonki
*Caritas
*Czerwony Krzyż
*Czerwony Półksiężyc
*Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
*Honorowi Krwiodawcy
*Internetowy Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel
*Lazarus
*Narodowy Fundusz Zdrowia
*Odnawiamy Nadzieję
*Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych
*Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
*Polska Akcja Humanitarna
*Polska Misja Medyczna
*Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
*Unicef Polska
*Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc
*WHO - Światowa Organizacja Zdrowia
1 5 1