Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T19:39:03+01:00
Dane:
przed reakcją: mCu2O = 25g
po reakcji: mCu + mCu2O = 24,5g

Rozwiązanie:

Reakcja przebiega według równania: Cu2O + H2 −> 2Cu + H2O

masa tlenku miedzi na początku - masa miedzi i tlenku miedzi = masa ulotnionego tlenu

25g - 24,5g = 0,5g - masa ulotnionego tlenu = masa tlenu, który wszedł w reakcję z wodorem

MH2O= 2 · 1g + 16g = 18g

0,5g O2 ---- mH2O
16g O2 ---- 18g H2O

mH2O=(0,5 · 18) / 16 = 0,562 g

Odpowiedź: Podczas reakcji powstało 0,562g pary wodnej.
22 4 22