Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T22:05:34+01:00
Czasopisma:
"Kurier Warszawski"
"Kurier Codzienny"
"Przegląd Tygodniowy"
"Słowo"
"Czas''
"Gazeta Polska"
"Prawda"

Filozofia pozytywizmu-nurt w filozofii, zainicjowany przez A. Comte`a i rozwinięty przez J.S.Mille'a oraz H.Spencera, kontynuowany później jako empiriokrytycyzm i pozytywizm logiczny.
Pozytywizm podkreśla znaczenie wiedzy empirycznej, naukowości, odrzuca metafizykę jako nieuprawnioną spekulację a religię jako zabobon oparty na fikcjach. Elementem pozytywizmu bywa często ewolucjonizm, a wzorem naukowości są w nim nauki przyrodnicze


Pojęcia o filozofii

Filozofia – zajmuje się abstrakcjami; to ciągle ponawiana próba odpowiedzi na podstawowe zagadnienia światopoglądowe dotyczące sensu świata, własnego w nim miejsca i reguł pozyskiwania wiedzy prawdziwej

Trzy obszary badań filozoficznych:

1.Ontologia – zwana inaczej teorią bytu (metafizyką). Niekiedy w odróżnieniu od metafizyki jest uznawana za teorie realnej rzeczywistości dostępnej w poznaniu empirycznym (dostępnym).

Byt – to wszystkie rzeczy, które tworzą rzeczywistość np. ludzie, przedmioty.

Dualizm - istnieją dwa światy: materialny i duchowy.

Monizm – albo istnieje świat materialny, albo duchowy.

Materializm – istnieje tylko świat materialny.

Idealizm – istnieje byt duchowy.

2.Antropologia – jest to nauka o człowieku, współcześnie występuje w postaci samodzielnej dyscypliny np. antropologii filozoficznej.

Człowiek jest:
-typową częścią świata materialnego
-zwieńczeniem specyficznym
-elementem świata zwierzęcego
-bytem duchowym