1. O siedmiu różnych prostych a,b,c,d,e,f,g wiadomo, że a jest prostopadłe na b, b i c są równoległe, c i d są równoległe, d ie są prostopadłe , e i f są prostopadłe, f i g są równoległe.Jak położone są względem siebie proste a i g, a jak proste c i f?
2. Półprosta AB jest prostopadła do półprostej BC oraz równoległa do półprostej BD i do półprostej CE.
a)Czy wynika stąd, że punkt D leży na półprostej AB?
b)Czy odcinek DE może być prostopadły do odcinka AB?
3. Dane są cztery proste a,b,c,d.Wiadomo że a jest prostopadłe na c i b jest prostopadłe na d. Czy wynika stąd, że proste c i d są równoległe?
4.Jaki kąt tworzą wskazówki zegara
o godzinie 11:30, a jaki o 8:15?
5.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T00:32:01+01:00
1. a jest prostopadłe do g
c jest równoległe do f
2.
a) nie bo rysunek by mógł wyglądać tak : A,B,D - punkty - *
A*----*B-----*D albo tak A*----*D------*B
b)tak może być
3. nie bo proste a i c mogą być narysowane pod zupełnie innym kątem niż b i d
4.
11:30 - 150 stopni
8:15 - 150 stopni
20 3 20