Odpowiedzi

2011-06-18T23:07:30+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

mMg=24u

mH2=2u

3Mg + 2H3PO4---->Mg3(PO4)2 + 3H2

72g Mg-----3mole H2

7,2g Mg-------xmoli H2

x = 0,3mola H2

 

72g Mg------6g H2

7,2g Mg------xg H2

x = 0,6g H2

 

72g Mg-----18,06*20^23 cząst. H2

7,2g Mg--------x cząst. H2

x = 1,806*10^23 cząst. H2

 

72g Mg--------67,2dm3 H2

7,2g Mg----------xdm3 H2

x = 6,72dm3 H2

2011-06-18T23:48:14+02:00

Reakcja:

3 Mg + 2 H₃PO₄ ⇒ Mg₃(PO₄)₂ + 3 H₂

 

m (masa 3 moli) Mg = 3* 24g = 72g

m (masa 3 moli) H₂ =3*(2*1g) = 6g

liczba cząsteczek H₂ : 1 mol H₂ zawiera 6,02 *10²³ cząsteczek, to 3 mole H₂ zawierają : 3* 6,02 *10²³ cząsteczek= 18,06*10²³ cząsteczek

objętość  H₂ : 1 mol H₂ zajmuje 22,4 dm³ , to 3 mole H₂ zajmują : 3*22,4 dm³= 67,2 dm³

 

Zgodnie z reakcją:

 

a) liczba moli :

z 72g Mg------uzyskano-----3 mole H₂

to z 7,2g Mg--uzyskamy-----X moli H₂

 

X= 7,2g * 3 mole : 72g = 0,3 mola H₂

 

b) ilość gramów:

z 72g Mg--------uzyskano------6g H₂

to z 7,2g Mg----uzyskamy------Xg H₂

 

X = 7,2g * 6g : 72g = 0,6g H₂

 

c) liczba cząsteczek:

z 72g Mg----------uzyskano------18,06* 10²³ cząsteczek H₂

to z  7,2g Mg------uzyskamy------X cząsteczek H₂

 

X = 7,2g * (18,06*10²³) : 72g ≈ 1,8 *10²³ cząsteczek H₂

 

d) objętość H₂ :

z 72g Mg--------uzyskano-----67,2 dm³ H₂

to z 7,2g Mg-----uzyskamy----X dm³ H₂

 

X =7,2g * 67,2 dm³ : 72g = 6,72dm³ H₂