Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T20:26:37+01:00
Ja bym jajpierw policzył sprawność tego silnika
n- sprawność
q1- energia ze źródła
q2- energia oddana do chłodnicy
n=(q1-|q2|)*100% / q1= (q1-0,8q1)*100% / q1=20%

i teraz z wzoru na silnik karnota

n=W/q1
0,2*q1=W
W=1000 J