Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T12:44:24+01:00
Wzór na zmianę energii przedstawia się następująco
∆E=m*c*∆t
gdzie
∆E- zmiana energii
m- masa ciała
c- ciepło właściwe
∆t- przyrost temperatury (t2-t1) czyli temperatura końcowa minus temperatura początkowa
Drugi wzór z jakiego trzeba skorzystać to wzór na gęstość
d=m/V
gdzie
d- gęstość ciała
m- masa ciała
V- objętość ciała
Wypisujemy dane
t1=0*C
t2=20*C
c=1005J/kg*stC
d=1,2kg/m3
dane : c i d z tablic
wymiary pokoju
5m x 4m x 3,5m z tego możemy obliczyć objętość
V=5*4*3,5=70m3
Rozwiązanie
obliczamy masę powietrza z wzoru na gęstość
m=d*V
m=1,2*70
m=84kg
rachunek jednostek
[m]=[(kg/m3)*m3] upraszczamy przezm3 i otrzymujemy [m]=[kg]
teraz przystępujemy do obliczenia energii z wzoru
∆E=m*c*∆t
∆E=80*1005*(20-0)
∆E=1688400J
rachunek jednostek
[∆E]=[(kg*J/kg*stC)*stC]
upraszczamyn przez *C i kg otrzymujemy J
18 2 18
2010-01-10T12:55:56+01:00
Dane:
Średnia gęstość powietrza ρ = 1,29 [kg/m³]
a= 5m
b=4m
c=3,5m
T₁ = 0⁰C
T₂ = 20⁰C
Ciepło właściwe powietrza Cw = 1000 [J/kg×⁰C]
Rozw.:
V = a×b×c = 5m×4m×3,5m= 70m³
m = ρ×V = 1,29 [kg/m³]×70m³ = 90,3 kg
Q = m × Cw × ΔT
ΔT = T₂ - T₁ = 20⁰C - 0⁰C = 20⁰C
czyli
Q = m × Cw × ΔT = 90,3 kg × 1000 [J/kg×⁰C] ×20⁰C = 1806000J
21 4 21