Odpowiedzi

2010-01-10T11:54:54+01:00
Skoro jest to trapez równoramienny, to jego ramiona są równe. Dany kąt 45 stopni pozwala nam na następujący wniosek:
dłuższy bok trapezu(a) jest sumą długości 2*wysokość i krótszego boku(łatwo to zauważyć dorysowując obie wysokości.

Oznaczmy: h-wysokośc trapezu, a-długość dłużego boku, b-długość krótszego boku:
7=3+2h
4=2h Stąd:
h=2

P=(a+b)h*0,5=10*2*0,5=10

dp. Pole tego trapezu wynosi 10 cm².
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T11:55:50+01:00
Gdybyś narysowała sobie rysunek poglądowy i przerywanymi liniami dorysowała wysokości wyszedłby Ci taki kwadrat, a poza nim dwa trójkąty. Skoro górna podstawa wynosi 3, to jest o 4 krótsza od dolnej podstawy, więc trzeba to podzielić na dwa, czyli podstawy tych dwóch trójkątów wynoszą 2. Kąt przy dolnej podstawie ma miarę 45 stopni więc oba powstałe trójkąty są trójkątami równoramiennymi, dlatego wysokość też będzie wynosić 2.

P=(a+b)*h/2
P=(3+7)*2/2
P=10*2/2
P=20/2
p=10cm2
1 5 1