Odpowiedzi

2010-01-10T14:29:22+01:00
Jestem przeciwny karze śmierci, iż człowiek np. nie wierzący ma prawo do innej religii niż inni i na tym przykładzie chciałbym powiedzieć,że każdego czlowieka trzeba akceptować bez względu jakie rasy jest itp. Jak państwo wiecie, zniesienie kary śmierci stało się znakiem rozpoznawczym działalności Amnesty International już od momentu powstania organizacji w roku 1961. Sprzeciwiając się jej, członkowie Amnesty International wypowiadali się publicznie przeciw praktykom dozwolonym w prawie międzynarodowym. Naszym zdaniem kara śmierci była i jest kwestią ludzkich wartości, sytuujących się ponad prawem.Jesteśmy dumni mogąc jednoczyć się z organizacjami na całym świecie, z ludźmi różnych narodowości, różnej wiary, w różnym wieku i różnej płci w działaniach zmierzających do zniesienia kary śmierci w wymiarze globalnym. Proszę tylko spojrzeć na różnorodność, jaką reprezentujemy tu, w miejscu naszego spotkania. Kara śmierci jest ostateczną, nieodwracalną odmową respektowania praw człowieka, ponieważ narusza podstawowe ludzkie wartości. Jest stosowana często, jako wynik niesprawiedliwych procesów, w sposób dyskryminujący bądź w celach politycznych. Nie jest typowym środkiem prewencyjnym mającym zapobiegać zbrodniom ale nieodwracalnym błędem w przypadkach niesprawiedliwych wyroków.Amnesty International zorganizowała swoją pierwszą Międzynarodową Konferencję na temat Kary Śmierci w Sztokholmie w 1977 r. zapraszając na nią 200 uczestników z pięciu kontynentów. Konferencja ta zapoczątkowała prowadzoną przez nas publiczną kampanię mającą na celu zniesienie kary śmierci. Jej konsekwencją było przeprowadzenie globalnej ankiety na temat kary śmierci oraz apel wystosowany do Narodów Zjednoczonych, podpisany przez laureatów Nagrody Nobla, ważne osobistości oraz zwykłych ludzi z ponad 100 krajów świata, który był punktem kulminacyjnym całej kampanii.Wiele się od tamtego czasu zmieniło. W roku 1977, kiedy Amnesty International organizowała w Sztokholmie pierwszą Międzynarodową Konferencję na temat Kary Śmierci, jedynie 16 krajów zaprzestało stosowania tej kary za wszystkie typy przestępstw. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo odmienną sytuacją - 80 państw zniosło karę śmierci za wszystkie popełniane przestępstwa, 15 państw stosuje ją tylko w przypadku “wyjątkowych” zbrodni a 23 inne utrzymały ją w mocy jednakże nie wykonywały egzekucji przez ostatnich 10 lat bądź zobowiązały się na forum międzynarodowym do zaprzestania ich stosowania. Turcja jest ostatnim z krajów mających dołączyć do kręgu abolicjonistów.
2010-01-10T14:30:11+01:00
Dlaczego zabijamy? Ponieważ targają nami emocje, jesteśmy nieszczęśliwi... ale czy zabicie zabójcy przywróci życie zmarłemu? Nie. Człowiek który zrobił coś złego - zabił lub popełnił jakieś inne straszne przestępstwo może się zmienić. Ten człowiek być może żałuje tego co zrobił. Z pewnością się zmieni, stanie się lepszy. Życie jest najważniejszym prezentem jaki można otrzymać. życie jest darem - i nie można człowiekowi tego daru odbierać. Zmarły jest opłakiwany przez swoją rodzinę - ta, chce pomścic nikczemny czyn. Ale czy żyjemy w średniowieczu, żeby nawzajem się zabijać? Czy instnieje tylko jeden mechanizm obronny - zemsta? Nie. Można drugiemu człowiekowi wybaczyć, nie jest to łatwe lecz jest to najlepsze rozwiązanie. Przebaczenie, litość, miłosierdzie - te cechy coraz rzadziej pojawiają się w dzisiejszych realiach. Oprawca drugiego człowieka zasługuje na karę - ale kara śmierci to za wysoka cena. "Homo homini lupus est" - stare i mądre powiedzenie, lecz można się mu przeciwstawić - umiejmy wybaczać!
2 4 2