1.Narysuj dowolny odcinek A oraz kąt ostry α.(alfa)
a) skonstruuj trójkąt równoramienny, w którym podstawa jest równa A, a kąt przy podstawie jest równy α.
b)skonstruuj trójkąt równoramienny, w którym kąt zawarty między ramionami jest równy α, a ramię jest równe A
c) skonstruuj trójkąt prostokątny, w którym kąt ostry jest równy α, a przeciwprostokątna ma długość A.


2.narysuj dowolne dwa katy ostre alfa i beta oraz dowolny odcinek a. skonstruuj trójkąt w którym a.jeden z boków jest równy .a. a kąty przy tym boku są równe alfa i beta jeden z boków jest równy a kąt leżący przy tym boku jest równy a kąt leżący naprzeciw boku jest równy beta.


POMOCY!!!
proszę dać do załącznika lub napisać!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:51:45+01:00
1.Narysuj dowolny odcinek A oraz kąt ostry α.(alfa)
a) skonstruuj trójkąt równoramienny, w którym podstawa jest równa A, a kąt przy podstawie jest równy α.

1. Narysuj prostą l.
2. Zaznacz na niej punkt A i narysuj o krąg o środku A i promieniu a, jeden z punktów przecięcia promienia z prostą l nazwij B.
3. Narysuj okrąg o promieniu a i środku w wierzchołku kąta α, punkty jego przecięcia z ramionami kąta nazwij D i E.
4. Narysuj okrąg o środku B i promieniu DE, jeden jego punktów przecięcia z okręgiem z punktu 2. nazwij G.
5. Narysuj półprostą AG.
6. Narysuj okrąg o środku A i promieniu DE, oraz okrąg o środku B i promieniu a, jeden ich punktów przecięcia nazwij H.
7. Narysuj półprostą BH, punkt jej przecięcia z AG nazwij C.
8. Masz trójkąt ABC.


b)skonstruuj trójkąt równoramienny, w którym kąt zawarty między ramionami jest równy α, a ramię jest równe A

1. Narysuj prostą l.
2. Zaznacz na niej punkt A i narysuj o krąg o środku A i promieniu a, jeden z punktów przecięcia promienia z prostą l nazwij B.
3. Narysuj okrąg o promieniu a i środku w wierzchołku kąta α, punkty jego przecięcia z ramionami kąta nazwij D i E.
4. Narysuj okrąg o środku B i promieniu DE, jeden jego punktów przecięcia z okręgiem z punktu 2. nazwij C.
5. Masz trójkąt ABC.

c) skonstruuj trójkąt prostokątny, w którym kąt ostry jest równy α, a przeciwprostokątna ma długość A.

1. Narysuj prostą l.
2. Zaznacz na niej punkt A i narysuj o krąg o środku A i promieniu a, jeden z punktów przecięcia promienia z prostą l nazwij B.
3. Narysuj okrąg o promieniu a i środku w wierzchołku kąta α, punkty jego przecięcia z ramionami kąta nazwij D i E.
4. Narysuj okrąg o środku B i promieniu DE, jeden jego punktów przecięcia z okręgiem z punktu 2. nazwij G.
5. Narysuj półprostą AG.
6. Narysuj dwa okręgi o środkach w punktach przecięcie okręgu z punktu 4. z prostą l i promieniach większych niż DE, połącz je prostą (jej punkt przecięcia z AG to C)
7. Masz trójkąt ABC.

narysuj dowolne dwa katy ostre alfa i beta oraz dowolny odcinek a. skonstruuj trójkąt w którym a.jeden z boków jest równy .a. a kąty przy tym boku są równe alfa i beta

1. Narysuj prostą l.
2. Zaznacz na niej punkt A i narysuj o krąg o środku A i promieniu a, jeden z punktów przecięcia promienia z prostą l nazwij B.
3. Narysuj okrąg o promieniu a i środku w wierzchołku kąta α, punkty jego przecięcia z ramionami kąta nazwij D i E.
4. Narysuj okrąg o środku B i promieniu DE, jeden jego punktów przecięcia z okręgiem z punktu 2. nazwij G.
5. Narysuj półprostą AG.
6. Narysuj okrąg o promieniu a i środku w wierzchołku kąta β, punkty jego przecięcia z ramionami kąta nazwij F i N.
7. Narysuj okrąg o środku A i promieniu FN, jeden jego punktów przecięcia z okręgiem o środku B i promieniu a nazwij H.
8. Narysuj półprostą BH, jej punkt przecięcia z AG nazwij C.
8. Masz trójkąt ABC.

jeden z boków jest równy a kąt leżący przy tym boku jest równy a kąt leżący naprzeciw boku jest równy beta.

Najpierw konstrukcja kąta γ
1. Narysuj okrąg o promieniu a i środku w wierzchołku kąta α, punkty jego przecięcia z ramionami kąta nazwij D i E.
2. Przedłuż jedno z ramion kąta β tak, aby powstał kąt przylegający do β.
3. Narysuj okrąg o promieniu a i środku w wierzchołku kąta β, punkt jego przecięcia z nie przedłużonym ramieniem kąta nazwij H, a z przedłużeniem drugiego ramienia I.
4. Narysuj okrą o środku H i promieniu DE, jego punkt przecięcia z okręgiem z punktu 3. J i połącz z wierzchołkiem kąta β, który nazwij K
5. | < IKJ| = γ

Dalej tak jak w poprzednim punkcie dla:
β = γ

jak czegoś z tego nie rozumiesz pisz na pw
22 4 22