A)2(x+1)+3(y-1)=2
3(x+)-4(2-y)=11

b)2(x-7)+5(y+3)=x+10
3x+4(x-y)=9(x-1)

c)x+y przez2-x-y przez3=1/razy6
2x-y pezez2+x+3y przez4+1,5/ razy4

d)2x-5 pezwz3-x-6y prez4=x+y prez2
3x-1 przez10+2y-5 przez5=2x+y przez2/ razy10


preosze zbobcie mi to i wyślijcie odpowiedzi na poczte jestem wdzieczna!!:*

1

Odpowiedzi

2010-01-11T14:09:59+01:00
A)2(x+1)+3(y-1)=2
3(x+)-4(2-y)=11

2x+2+3y-3=2
3x-8+4y=11

2x=2-2+3-3y
4y=11+8-3x

2x=3-3y
4y=19-3x

x=3/2-3/2y
4y=19-3(3/2-3/2y)

x=3/2-3/2y
4y=19-9/2+9/2y

x=3/2-3/2y
4y-4i1/2y=4i1/2

x=3/2-3/2y
-1/2y=4i1/2

x=3/2-3/2y
y=-9

x=3/2-3/2*(-9)
y=-9

x=30/2=15
y=-9
x=15

b)2(x-7)+5(y+3)=x+10
3x+4(x-y)=9(x-1)

2x-14+5y+15=x+10
3x+4x-4y=9x-9

2x-x=10-15+14-5y
-4y=9x-9-7x

x=9-5y
-4y=2x-9

x=9-5y
y=-1/2x+9/4

x=9-5(-1/2x+9/4)
y=-1/2x+9/4

x=9+5/2x-45/4
y=-1/2x+9/4

x-5/2x=-2i1/4
y=-1/2x+9/4

x=9/4*2/3=3/2
y=-1/2*3/2+9/4

x=1i1/2
y=8/4=2

x=1i1/2
y=2

te poniżej,to mam nadzieję,że dobrze odczytałam?
c)x+y przez2-x-y przez3=1/razy6
2x-y pezez2+x+3y przez4+1,5/ razy4

6(x+y/2)-6(x-y/3)=6
4(2x-y/2)+4(x+3y/4)+4(3/2)

3x+3y-2x+2y=6
4x-2y+x+3y+6

x=6-5y
y=-6-5x

x=6-5y
y=-6-5(6-5y)

x=6-5y
y=-6-30+25y

x=6-5y
y-25y=-36

x=6-5y
-24y=-36

x=6-5y
y=3/2=1i1/2

x=6-5(1i1/2)
y=1i1/2

x=6-15/2=-1i1/2
x=-1i1/2
y=1i1/2

d)2x-5 pezwz3-x-6y prez4=x+y prez2
3x-1 przez10+2y-5 przez5=2x+y przez2/ razy10

12(2x)-12(5/3)-12x-12(6y/4)=12x+12(y/2)
10(3x)-10(1/10)+10(2y)-10(5/5)=10(2x)+10(y/2)

24x-20-12x-18y=12x+6y
30x-1+20y-10=20x+5y

24x-12x+12x=6y+18y+20
20y-5y=20x-30x+1+10

24x=24y+20
15y=-10x+11

x=y-5/6
y=-10/15x+11/15

x=y-5/6
y=-10/15(y-5/6)+11/15

x=y-5/6
y=-10/15y+5/9+11/15

x=y-5/6
y+10/15y=58/45

x=y-5/6
5/3y=58/45

x=y-5/6
y=58/45*3/5=58/75

x=58/75-5/6=9/150

x=3/50
y=58/75