Przez trawnik , który ma kształt prostokąta o wymiarach 40m i 20m , postanowiono zrobić ścieżkę dla pieszych łączącą budynek mieszkalny ze sklepem spożywczym.
Granice między trawnikami i ścieżką biegną wzdłuż linii prostych i mają być umocnione krawężnikami. Do wyłożenia chodnika użyto płyt o wymiarach 1m x 1m.
a) Oblicz łączną długość krawężników potrzebnych do oddzielenia ścieżki od trawnika.
b) Oblicz , ile co najmniej płyt chodnikowych wykorzystano.

Proszę , zróbcie mi to ; **

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T15:12:26+01:00
A=40m
b=20m
a)
20x2=40m tyle zuzyto metrow kraweżnika
b)
1mx1m czyli 20m czyli 20 płyt chodnikowych

Myśle że będzie dobrze :)