Przeczytaj zdania opisujące cechy wyższych kwasów karboksylowych. wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych lub literę F przy fałszywych. Napisz poprawną wersje zdań fałszywych.
- Wzór sumaryczny kwasu palmitynowego ma postać C15H31COOH
- Wzór strukturalny kwasu stearynowego ma postać CH3(CH2)15COOH
-Wzór półstrukturalny kwasu oleinowego ma postać; CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH
-Kwas stearynowy jest kwasem nienasyconym.
- Kwas oleinowy jest oleistą , żółtą cieczą.
- Kwas stearynowy i palmitynowy są to ciecze barwy białej
- Wyższe kwasy karboksylowe są nierozpuszczalne w wodzie
- W oleju jadalnym uniwersalny papierek wskażnikowy przyjmuje zabarwienie czerwone
- Wyższe kwasy karboksylowe nie dysocjują na jony pod wpływem wody
-Kwas oleinowy odbarwia wodę bromową

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T12:32:04+01:00
-P
-F CH3(CH2)16COOH
-P
-F nasyconym
-P
-F ciała stałe
-P
-F nie zmienia barwy
-P
-P