Pani X otrzymała propozycję pracy w innym mieście. W związku z tym postanowiła sprzedać swoje mieszkanie, które wyceniła na 250 000zł. Wkrótce złożono jej następujące oferty
1) kupno za kwotę 275 000 zł płaconych w 3 równych ratach na koniec każdego roku
2) kupno za 260 000 zł z terminem zapłaty za rok
3) kupno od ręki za 245 000 zł

Pani X aby dokonać optymalnego wyboru obliczyła wartość zaktualizowaną oferowanych kwot. Przyjęła przy tym następujące stopy procentowe: w 1 roku r=9 % , w 2 roku r=8 % , w 3 roku r=7 % a średnio w ciągu 3 lat r=8 % rocznie.

trzeba przyjąć wzór F₀= Ft / (1+r) do potęgi t

1

Odpowiedzi

2010-01-11T02:53:38+01:00
A) 275000/3=91 666.66
NPV=91666,66/(1+0,09)+91666,67/(1,09*1,08)+91 666,67/(1,09*1,08*1,07)=84 097,85+77 868,37+72 774,18=234 740,40 zł

b) NPV=260 000/(1+0,09)=238 532,11 zł

c) NPV=245 000 zł

Odpowiedź: najkorzystniej jest wziąć pieniądze do ręki, 245000 zł, opcja c