1. opisz losy Palestyny od czasów Aleksandra Wielkiego
2.Wyjasnij jak doszło do rozprzesztrzenienia sie chrzescijanstwa w całym imperium rzymskim
3 wymien przyczyny przesladowania chrzescijan
4.Podaj jakie znaczenie miał edykt wydany w 313 r. przez cesarza Konstantyna (tylko to nie takie strasznie krótkie)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T16:33:30+01:00
1. Palestyna za rządów Aleksandra Wielkiego przeszła wiele zmian które poprawiły jej gospodarke i inne ważne czynniki.

2.Chrześcijaństwo rozpowszechniało się bardzo szybko , gdyż prości ludzi ( rolnicy , chłopi , mieszczanie , a nawet niewolnicy ) przekazywali nauki chrystusa innym ludziom , a i jeszcze innym i tak dalej i tak dalej , i coraz więcej ludzi poznawało nauki Jezusa.

3.Chrześcijanie byli prześladowani gdyż głosili oni nauki nie zgodne z obowiązującymi prawami w Rzymie. Władze były bardzo prezestraszone że ich majestat i auturytet zostanie mocna nadszarpnięty przez nowo rodzącą się religie.

4. Edykt Mediolański ( 313 r. ) miał potężne znaczenie dla wszystkich ludzi. W edykcie postanowiono że chrześciajnie którzy jeszcze kilka lat temu byli prześladowani stają się pełno prawnymi obywatelami cesarstwa , a religia jaką głosili ( religia chrześcijańska ) staje się od tąd religią obowiązującą w całym cesarstwie. Na mocy edyktu nastąpił zwrot budynków i gruntów kościelnych gminom chrześcijańskim.
20 4 20