1) Przedstaw zapis reakcji hydrolizy:

a) skrobi
b) trójgicerydu
c) białka

2) Podaj nazwy enzymów trawiannych:

a) cukrowców
b) tłuszczowców
c) białek

3) Heterodontyzm jest jedną z cech charakteryzujących ssaki( a więc i człowieka). Udowodnij, że jest to cecha progresywna w stosunku do homodenryzmu gadów.

4) Wytłumacz, że otyłość jest chorobą. Wymień choroby towarzyszące otyłości.

5) Jednym ze sposobów konserwacju żywności jest jej napromieniowanie. Wyszukaj informacje na temat radiacyjnego utrwalania żywności. Oceń, czy jet to metoda szkodliwa dla naszego zdrowia, czy wręcz przeciwnie i dllatego warto je upowszechniać.

Proszę o jak najszybszą odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T15:23:50+01:00
Otyłość jest przewlekłą chorobą spowodowana nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu, skutkiem czego jest nadmierna waga(nadwaga)
Choroby towarzyszące otyłości:
-Cukrzyca typu II
-Nadciśnienie tętnicze
-Hiperlipidemia
-Udar mózgowy
-Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)
-Niewydolność serca
-Kamica pęcherzyka żółciowego
-Zmiany zwyrodnieniowe stawów
-Nowotwory
-Zaburzenia oddychania w czasie snu
-Żylaki kończyn dolnych
-Zaburzenia hormonalne i powikłania ciąży
-Zespół X (obecnie nazywany zespołem polimetabolicznym)