Zad.1
Uzwojenie pierwotne transformatora liczy 1000 zwojów, a uzwojenie wtórne 100 zwojów. Do uzwojenia wtórnego podłączono żarówkę o oporze 32 omów, prze z którą płynie prąd o natężeniu 0,25 A. Oblicz napięcie na uzwojeniu wtórnym i pierwotnym.
zad.2
Uzwojenie pierwotne transformatora jest podłączone do napięcia 220 V. Na uzwojeniu otrzymujemy napięcie 12 V. Moc transformatora wynosi 60 W. Oblicz natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym i pierwotnym przy założeniu, że sprawność transformatora wynosi 100 %

2

Odpowiedzi

2010-01-10T16:57:00+01:00
1.
U2=I2*R=0,25A*32Ω=8V
z1/z2=U1/U2
U1=z1*U2/z2=1000*8V/100=80V
2.
P1=P2=P
P1=U1*I1
I1=P/U1=60W/220V=0,27A
I2=P/U2=60W/12V=5A
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T17:08:40+01:00
Z₁ - uzwojenie pierwotne = 1000 zwojów
z₂ - uzwojenie wtórne = 100 zwojów
Rż - oporność żarówki = 32Ω
Iż - prąd żarówki = 0,25 A
U₂ - napięcie strony wtórnej = IżRż = 0,25 razy 32 =8V
U₁ - napięcie strony pierwotnej = ?
U₁/U₂ = z₁/z₂
U₁ = U₂z₁/z₂ =8 razy 1000/100 = 8 razy 10 =80 V
odp
U₁ = 80 V
U₂ = 8V
zad 2
U₁ = 220V
U₂ = 12V
P - moc = 60W
moce po stronie pierwotnej i wtórnej są takie same bo sprawność = 100 %
P₁ = U₁I₁
I₁ = P₁/U₁ = 60/220 = 0,27 A
I₂ = P₂/U₂ = 60/12 = 5 A
2 5 2