Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:06:44+01:00
I disagree with the penalty. I think that she should be rawer. Every man has the right to live, and terrorizing is contradicting it. This boy soon can kill somebody, if he doesn't improve.

Nie zgadzam się z karą. Uważam, że powinna być surowsza. Każdy człowiek ma prawo do życia , a terroryzowanie temu zaprzecza. Ten chłopak wkrótce może kogoś zabić, jeśli się nie poprawi.
2010-01-10T18:09:34+01:00
No I don't consent this verdict but he commits earnest crime, he should receive sentence entire dismissed from school or shutdown in prison for adolescent

Nie, nie zgadzam się z tym wyrokiem bo on popełnił poważne przestępstwo powinien dostać wyrok całkowitego usunięcia ze szkoły lub zamknięcia w więzieniu dla młodocianych


Nie wiem na 100% czy jest dobrze w gramatyce ale wydaje mi się że tak :)