Błagam POMÓŻCIE proszę !

1) Długość jednego z boków prostokąta jest 3x większa od długości drugiego boku. Oblicz pole tego prostokąta wiedząc, że obwód jego wynosi 56cm.

2) W prostokącie o obwodzie 40cm długości jednego z boków jest o 2cm większa od długości jednego. Oblicz pole tego prostokąta.

3) Pole prostokąta wynosi 20cm². Podaj wymiary różnych prostokątów a tym samym polu. Oblicz obwody tych prostokątów.

4) Szerokość prostokąta wynosi 25cm, a długość jest o 20% większa. Oblicz pole i obwód tego prostokąta.

5) Długość boków prostokąta wynosi 6 i 2cm. Oblicz długość boku kwadratu, którego pole stanowi 3/4 pola danego prostokąta.

6) Oblicz pole równoległoboku ABCD w, którym długość podstawy AB wynosi 9,5cm, a wysokość DE ma długość 6cm.

7) Pole równoległoboku wynosi 61,2dm², a długość jednego z boków równoległoboku wynosi 13,6dm. Oblicz długość wysokości opuszczonej na ten bok.

8) Oblicz pole trójkąta o podstawie długości 6,8cm i wysokości opuszczonej na tę podstawę długości 4,5cm.

9) W trójkącie ABC mamy dane AB=8cm BC=6cm, a wysokość poprowadzona z wierzchołka C ma długość 5cm. Oblicz długość wysokości prowadzonej z wierzchołka A.

10) Bok trójkąta ma 11cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma długość 6cm. Oblicz długość opuszczonej na bok, którego długość wynosi 9cm.

11) Pole trójkąta wynosi 72cm². Oblicz długość boku trójkąta jeśli wysokość opuszczona na ten bok ma długość 12cm.

12) Oblicz pole i obwód prostokąta, którego długość jednego boku wynosi 13,4cm, a długość drugiego jest o 5cm mniejsza.

13) Oblicz pole prostokąta o obwodzie 40cm jeśli długość jednego z boków wynosi 7,5cm.

14) Pole prostokąta wynosi 106,5cm². Oblicz obwód tego prostokąta jeśli długość jednego z boków wynosi 7,5cm.

15) Dwa prostokąty mają równe pola wynoszące po 124cm², Długość podstaw tych prostokątów wynoszą 8cm i 31cm. Oblicz obwody obu prostokątów.

16) Kwadrat o boku 6cm i prostokąt, którego długość jednego z boków wynosi 9cm, mają równe pola. Oblicz obwód prostokątów.

z góry BARDZO DzIęKuJe ! ;(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:12:07+01:00
1.
Ob=a+a+b+b
56=3x+x
56=4x
x=56:4
x=14
3x=42
Odp.Jeden ma 7cm a drugi 21cm.
2.
3.
2cm i 10 cm

Ob=2*2+10*2
Ob=4+20
Ob=24cm

5cm i 4cm

Ob=5*2+4*2
Ob=10+8
Ob=18cm
4.
a) licze wymiar
25+20%z25=20+0,2*25=25+5=30cm
b) licze pole
P=a*b
P=30*25
P=750cm2
c) licze obwod
Ob=a*2+b*2
Ob=30*2+25*2
Ob=110cm
5.
a) licze pole prostkąta
p=a*b
P=6*2
P=12cm2
b)licze pole kwadratu
3/4z12=9cm2
c)długosć boku
9:2=4,5
6.
P=a*h
p=9,5*6
P=57cm2
7.
p=a*h
61,2=13,6*x
x=61,2:13,6
x=612:136
x=4,5dm
8.
p=a*h:2
P=6,8*4,5:2
P=15,3cm2
9.
10.
11.
P=a*h:2
72=12*x:2
72=6x
x=72:6
x=12
12.
a) licze długosc druhiego boku
13,4-5=8,4
b) licze obwod
Ob=a*2+b*2
Ob=26,8+16,8
Ob=43,6cm
c) licze pole
P=a*b
P=13,4*8,4
P=112,56cm2
Dalej nie mam czasu rozwiazywac wybacz :(
1 5 1