Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T16:55:59+01:00
"Eryngium and the other guys" is another book in the series 'Eryngium'. As in previous booklets encounter with a strange but amusing behavior of boys in different situations, its interesting, though somewhat absurd translation of the things unknown, and we ordinary people who have to cope with the noisy crowd of boys ... The action mainly takes place at school or at home Mikolajk, and in some stories in other places, such as a park or on the square where the boys usually meet after school.

The booklet is a nice variety and allow to rest after reading the "serious reading". Read easily and pleasantly, the language is light and, more importantly, the book entertains. Like literally everyone i molom book, and those who are just entering the world of books. I really recommend with all my heart!"Mikołajek i inne chłopaki" jest kolejną książką z cyklu "Mikołajek". Tak jak w poprzednich książeczkach spotykamy się z dziwnym, lecz zabawnym zachowaniem chłopców w różnych sytuacjach, ich interesującym, acz nieco absurdalnym tłumaczeniem sobie rzeczy nieznanych, a także spotykamy zwykłych ludzi, którzy będą musieli sobie poradzić z gromadką hałaśliwych chłopców... Akcja głównie rozgrywa się w szkole lub w domu Mikołajka, a w niektórych opowiadaniach w innych miejscach, np. w parku albo na placu, gdzie chłopcy najczęściej się spotykają po szkole.

Książeczka jest miłą odmianą i pozwala odpocząć po przeczytaniu "ciężkiej lektury". Czyta się łatwo i przyjemnie, język jest lekki, a co więcej, książka bawi. Spodoba się dosłownie wszystkim: i molom książkowym, i tym, którzy dopiero wkraczają w świat książek. Naprawdę polecam z całego serca!